Municipalities as main players in EU asylum policy